156758 - Cell Culture Tube, 3mL

لوله‌های لیتون به عنوان ابزارهای حیاتی در زمینه کشت و نگهداری سلول‌ها و بافت‌های زنده به کار می‌روند. این لوله‌ها در حوزه‌های گوناگونی از علوم زیستی و پزشکی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

در آزمایشگاه‌های پژوهشی، لوله‌های لیتون برای کشت و تکثیر سلول‌ها به منظور مطالعه رفتار آن‌ها، انجام آزمایشات سمیت و تاثیر داروها بر سلول‌ها و همچنین تولید بیوماتریال‌های زیستی مانند آنتی‌بادی و واکسن استفاده می‌شوند.

در صنعت بیوتکنولوژی، این لوله‌ها در تولید داروها و محصولات بیوتکنولوژیکی مانند پروتئین‌ها، هورمون‌ها و واکسن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در علوم پزشکی، لوله‌های لیتون برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، تحقیقات کلینیکی و تولید ترکیبات بیولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در زراعت سلولی و کشتاران سلولی، این لوله‌ها در تحقیقات مرتبط با زراعت سلولی و تولید درمان‌های نوین استفاده می‌شوند.

در تحقیقات محیطی، این لوله‌ها برای انجام آزمایشات محیطی و بررسی تاثیرات مختلف بر محیط زیست و جانوران به کار می‌روند.

در زمینه علوم غذایی و کشاورزی، لوله‌های لیتون برای بررسی و توسعه فرآورده‌های غذایی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به ویژگی‌های حفظ و نگهداری سلول‌ها و بافت‌های زنده، لوله‌های لیتون در تحقیقات و کاربردهای مختلف علمی و صنعتی از اهمیت بالایی برخوردارند.

Nunc™ Cell Culture Tubes

کدها  Catalog number: 156758

دسته بندی پزشک قانونی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
ورود به سایت