“تراک” Traq یک ترکیب دارویی است که با افزودن زیلازین به نمونه‌های فنتانیل به عنوان یک عامل مخلوط به طور گسترده در مطالعات نمونه‌ها شناخته می‌شود. زیلازین، یک مهارکننده عصبی دامپزشکی است که به عنوان یک عامل برشی محبوب در نمونه‌های فنتانیل در حالت مخلوط مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب به طور اصطلاحی به عنوان “تراک” شناخته می‌شود. با توجه به عدم تأیید زیلازین برای استفاده در انسان‌ها، میزان تأثیر این ترکیب بر وقوع موارد مرگ ناشی از اوردوز کاملًا مشخص نشده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پراکندگی زیلازین در موارد اوردوز، دفتر پزشکی کانتی میامی-دیده (MDME) تمام موارد مرتبط از سال 2015 تا سال 2022 را مورد بررسی قرار داد. زیلازین در نمونه‌های خون کلی یا هوموژنات بافت تشخیص داده شده بود، که از کارتریج‌های استخراج Clean Screen® DAU شرکت UCT برای استخراج استفاده شده بود. در این روند، کارتریج‌ها تهیه شده و نمونه‌ها در pH 6 بارگذاری شدند. سپس کارتریج‌ها شسته شدند و با یک مخلوط 80:20:2 از دی‌کلرومتان: ایزوپروپانول: هیدروکسید آمونیوم الوت شدند. نمونه‌ها سپس توسط گاز کروماتوگرافی با آشکارساز NPD/MS یا LC-Ion Trap-MS اسکرین شدند.

در طول این مدت، 170 مورد اوردوز مورد بررسی قرار گرفت. از این موارد، 37٪ به عنوان علت مرگ زیلازین را ذکر کردند. 13٪ از این موارد فقط شامل فنتانیل و زیلازین بودند، در حالی که 87٪ باقی مرگ‌ها به مصرف چند دارویی که دو یا چند ماده را شامل می‌شدند، نسبت داده شدند. از سال 2019 تا 2021، MDME افزایش شش برابری در شناسایی زیلازین مشاهده کرد.

CLEAN SCREEN® DAU is a copolymerized sorbent, utilizing both a reverse (C8) phase and an ion exchange (benzenesulfonic acid) phase bonded to the same particle. The mixed-mode nature allows for maximum selectivity for the extraction of acids, neutrals, and bases. This flexibility and versatility are ideal for both screening and confirmation analyses of virtually all drug categories.

Chemical Phase = C8 + BCX
Organic Loading = 12.4%
Average Pore Size = 60Å
Cation Exchange = 0.077 meq/g
Surface Area = 500 m2/g
Pore Volume = 0.77 cm3/g

دسته بندی پزشک قانونی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
ورود به سایت