Cannabinoids

Cannabis-THC

 

با افزایش مصرف کانابیس در سراسر جهان، نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه سم‌شناسی قبل از مرگ و پس از مرگ THC (تتراهیدروکانابینول) و متابولیت‌های آن افزایش یافته است. سم‌شناسی پس از مرگ برای تحقیقات مرتبط با مرگ بسیار حیاتی است، اما به دلیل مشکلات مرتبط با بازتوزی پس از مرگ (PMR) ممکن است چالش‌برانگیز باشد. خون و ادرار نمونه‌های ترجیحی برای تجزیه و تحلیل هستند، اما ممکن است در تحقیقات پس از مرگ همیشه در دسترس نباشند. به منظور بهتر درک بازتوزی پس از مرگ این ترکیبات، این مطالعه تفاوت‌های غلظت کانابینوئیدی را در ماتریس‌های مختلف بررسی می‌کند.

نمونه‌برداری مناسب مطابق با نوع ماتریس مورد استفاده قبل از استخراج فاز جامد به کار رفت. نمونه‌ها با استفاده از کارتریج استخراج فاز جامد THC از شرکت UCT استخراج شدند و سپس توسط تجزیه و تحلیل LC-MS/MS (کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنجی جرمی) تحلیل شدند. نمونه‌ها مربوط به 43 مورد پس از مرگ بودند و میزان THC و متابولیت‌های آن (THC-COOH و THC-OH) در ماتریس‌های مختلف تعیین شد.

در این مطالعه به این نتیجه رسیده است:

  1. حضور THC و متابولیت‌ها: THC و متابولیت‌های آن (THC-COOH و THC-OH) در ماتریس‌های مختلف از جمله خون، ادرار، کبد، آب شیشه‌ای چشم، کلیه، صفرا، محتویات معده و مغز تشخیص داده شدند.
  2. استفاده از ماتریس‌های جایگزین: حضور THC و متابولیت‌ها در ماتریس‌های مختلف نشان می‌دهد که می‌توان از این ماتریس‌ها به عنوان جایگزین یا به ترکیب با تجزیه و تحلیل خون برای تفسیر کانابینوئید در موارد پس از مرگ استفاده کرد.
  3. همبستگی با ادرار: غلظت‌های ادرار دارای همبستگی مثبت بالا با غلظت‌های خون برای همه سه ترکیب (THC، THC-COOH و THC-OH) بود. این نتیجه نشان می‌دهد که ادرار ممکن است به عنوان یک نمونه معتبر برای نمایانگر مواجهه با THC در موارد پس از مرگ مورد استفاده قرار گیرد.
  4. آب شیشه‌ای چشم: اگرچه THC در آب شیشه‌ای چشم شناسایی شد، اما این ماتریس به دلیل غلظت‌های بسیار پایین موجود، مناسب برای تجزیه و تحلیل کانابینوئید نمی‌باشد.
  5. به طور خلاصه، این مطالعه درک بهتری از بازتوزی پس از مرگ THC و متابولیت‌های آن در ماتریس‌های مختلف بدن ارائه می‌دهد. این یافته‌ها به دانشمندان سم‌شناس و محققان در تحقیقات پس از مرگ، به ویژه در مواردی که نمونه‌های خون و ادرار محدود یا در دسترس نیستند، گزینه‌های جایگزین برای تجزیه و تحلیل کانابینوئید ارائه می‌دهند.

 

دسته‌بندی پزشک قانونی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.