ستون Selectra U/HPLC Columns

ویژگی های محصول:

  این فروشگاه از معتبرترین برند ها و بهترین محصولات بازار استفاده میکند.

  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

  The Selectra® line of HPLC columns is created using an ultra-high purity, Type B, spherical silica. This support material minimizes surface activity and allows for high density functional group bonding.

  Columns are available with either 1.8, 3, or 5um particle sizes

     
  UnitsDescriptionPart Number
  2Selectra EtG 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLETGGDC20-18UMOPT
  2Selectra AQ C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLAQGDC20-18UMOPT
  2Selectra AQ C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLAQGDC46-18UMOPT
  2Selectra C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLC-18GDC20-18UMOPT
  2Selectra C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLC-18GDC46-18UMOPT
  2Selectra C8 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLC-8GDC21-18UMOPT
  2Selectra C8 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLC-8GDC46-18UMOPT
  2Selectra DA 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLDAGDC20-18UMOPT
  2Selectra DA 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLDAGDC46-18UMOPT
  2Selectra PFPP 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLPFPPGDC20-18UMOPT
  2Selectra PFPP 1.8µm Guard Cartridges (2ct)SLPFPPGDC46-18UMOPT
  1Selectra Aqueous C18 100 x 2.1 mm x 1.8µmSLAQ100ID21-18UM
  1Selectra Aqueous C18 100 x 2.1 mm x 3µmSLAQ100ID21-3UM
  1Selectra Aqueous C18 100 x 2.1 mm x 5µmSLAQ100ID21-5UM
  1Selectra Aqueous C18 100 x 4.6 mm x 1.8µmSLAQ100ID46-18UM
  1Selectra Aqueous C18 100 x 4.6 mm x 3µmSLAQ100ID46-3UM
  1Selectra Aqueous C18 100 x 4.6 mm x 5µmSLAQ100ID46-5UM
  1Selectra Aqueous C18 150 x 2.1 mm x 3µmSLAQ150ID21-3UM
  1Selectra Aqueous C18 150 x 2.1 mm x 5µmSLAQ150ID21-5UM
  1Selectra Aqueous C18 150 x 4.6 mm x 3µmSLAQ150ID46-3UM
  1Selectra Aqueous C18 150 x 4.6 mm x 5µmSLAQ150ID46-5UM
  1Selectra Aqueous C18 250 x 4.6 mm x 5µmSLAQ250ID46-5UM
  2Selectra Aqueous C18 3µm Guard Cartridges (2ct)SLAQGDC20-3UM
  2Selectra Aqueous C18 3µm Guard Cartridges (2ct)SLAQGDC46-3UM
  1Selectra Aqueous C18 50 x 2.1 mm x 1.8µmSLAQ50ID21-18UM
  1Selectra Aqueous C18 50 x 2.1 mm x 3µmSLAQ50ID21-3UM
  1Selectra Aqueous C18 50 x 2.1 mm x 5µmSLAQ50ID21-5UM
  1Selectra Aqueous C18 50 x 4.6 mm x 1.8µmSLAQ50ID46-18UM
  1Selectra Aqueous C18 50 x 4.6 mm x 3µmSLAQ50ID46-3UM
  1Selectra Aqueous C18 50 x 4.6 mm x 5µmSLAQ50ID46-5UM
  2Selectra Aqueous C18 5µm Guard Cartridges (2ct)SLAQGDC46-5UM
  2Selectra Aqueous C18 5µm Guard Cartridges (2ct)SLAQGDC20-5UM
  1Selectra C18 100 x 2.1mm x 1.8µmSLC-18100ID21-18UM
  1Selectra C18 100 x 2.1mm x 3µmSLC-18100ID21-3UM
  1Selectra C18 100 x 2.1mm x 5µmSLC-18100ID21-5UM
  1Selectra C18 100 x 4.6mm x 1.8µmSLC-18100ID46-18UM
  1Selectra C18 100 x 4.6mm x 3µmSLC-18100ID46-3UM
  1Selectra C18 100 x 4.6mm x 5µmSLC-18100ID46-5UM
  1Selectra C18 150 x 2.1mm x 3µmSLC-18150ID21-3UM
  1Selectra C18 150 x 2.1mm x 5µmSLC-18150ID21-5UM
  1Selectra C18 150 x 4.6mm x 3µmSLC-18150ID46-3UM
  1Selectra C18 150 x 4.6mm x 5µmSLC-18150ID46-5UM
  1Selectra C18 250 x 4.6mm x 5µmSLC-18250ID46-5UM
  2Selectra C18 3µm Guard Cartridges (2ct)SLC-18GDC46-3UM
  2Selectra C18 3µm Guard Cartridges (2ct)SLC-18GDC20-3UM
  1Selectra C18 50 x 2.1mm x 1.8µmSLC-1850ID21-18UM
  1Selectra C18 50 x 2.1mm x 3µmSLC-1850ID21-3UM
  1Selectra C18 50 x 2.1mm x 5µmSLC-1850ID21-5UM
  1Selectra C18 50 x 4.6mm x 1.8µmSLC-1850ID46-18UM
  1Selectra C18 50 x 4.6mm x 3µmSLC-1850ID46-3UM
  1Selectra C18 50 x 4.6mm x 5µmSLC-1850ID46-5UM
  2Selectra C18 5µm Guard Cartridges (2ct)SLC-18GDC46-5UM
  2Selectra C18 5µm Guard Cartridges (2ct)SLC-18GDC20-5UM
  1Selectra C8 100 x 2.1mm x 1.8µmSLC-8100ID21-18UM
  1Selectra C8 100 x 2.1mm x 3µmSLC-8100ID21-3UM
  1Selectra C8 100 x 4.6mm x 3µmSLC-8100ID46-3UM
  1Selectra C8 150 x 4.6mm x 3µmSLC-8150ID46-3UM
  1Selectra C8 150 x 4.6mm x 5µmSLC-8150ID46-5UM
  1Selectra C8 250 x 4.6mm x 5µmSLC-8250ID46-5UM
  2Selectra C8 3µm Guard Cartridges (2ct)SLC-8GDC21-3UM
  2Selectra C8 3µm Guard Cartridges (2ct)SLC-8GDC46-3UM
  1Selectra C8 50 x 2.1mm x 1.8µmSLC-850ID21-18UM
  1Selectra C8 50 x 2.1mm x 3µmSLC-850ID21-3UM
  1Selectra C8 50 x 2.1mm x 5µmSLC-850ID21-5UM
  1Selectra C8 50 x 4.6mm x 3µmSLC-850ID46-3UM
  2Selectra C8 5µm Guard Cartridges (2ct)SLC-8GDC21-5UM
  2Selectra C8 5µm Guard Cartridges (2ct)SLC-8GDC46-5UM
  1Selectra DA 100 x 2.1mm x 1.8µmSLDA100ID21-18UM
  1Selectra DA 100 x 2.1mm x 3µmSLDA100ID21-3UM
  1Selectra DA 100 x 2.1mm x 5µmSLDA100ID21-5UM
  1Selectra DA 100 x 4.6mm x 1.8µmSLDA100ID46-18UM
  1Selectra DA 100 x 4.6mm x 3µmSLDA100ID46-3UM
  1Selectra DA 100 x 4.6mm x 5µmSLDA100ID46-5UM
  1Selectra DA 150 x 2.1mm x 3µmSLDA150ID21-3UM
  1Selectra DA 150 x 2.1mm x 5µmSLDA150ID21-5UM
  1Selectra DA 150 x 4.6mm x 3µmSLDA150ID46-3UM
  1Selectra DA 150 x 4.6mm x 5µmSLDA150ID46-5UM
  1Selectra DA 250 x 4.6mm x 5µmSLDA250ID46-5UM
  2Selectra DA 3µm Guard Cartridges (2)SLDAGDC46-3UM
  2Selectra DA 3µm Guard Cartridges (2)SLDAGDC21-3UM
  1Selectra DA 50 x 2.1mm x 1.8µmSLDA50ID21-18UM
  1Selectra DA 50 x 2.1mm x 3µmSLDA50ID21-3UM
  1Selectra DA 50 x 2.1mm x 5µmSLDA50ID21-5UM
  1Selectra DA 50 x 4.6mm x 1.8µmSLDA50ID46-18UM
  1Selectra DA 50 x 4.6mm x 3µmSLDA50ID46-3UM
  1Selectra DA 50 x 4.6mm x 5µmSLDA50ID46-5UM
  2Selectra DA 5µm Guard Cartridges (2)SLDAGDC46-5UM
  2Selectra DA 5µm Guard Cartridges (2)SLDAGDC21-5UM
  1Selectra ETG 100 x 2.1 mm x 1.8µmSLETG100ID21-18UM
  1Selectra ETG 100 x 2.1 mm x 3µmSLETG100ID21-3UM
  2Selectra ETG 3µm Guard Cartridges (2ct)SLETGGDC20-3UM
  1Selectra ETG 50 x 2.1 mm x 1.8µmSLETG50ID21-18UM
  1Selectra PFPP 100 x 2.1mm x 1.8µmSLPFPP100ID21-18UM
  1Selectra PFPP 100 x 2.1mm x 3µmSLPFPP100ID21-3UM
  1Selectra PFPP 100 x 2.1mm x 5µmSLPFPP100ID21-5UM
  1Selectra PFPP 100 x 4.6mm x 1.8µmSLPFPP100ID46-18UM
  1Selectra PFPP 100 x 4.6mm x 3µmSLPFPP100ID46-3UM
  1Selectra PFPP 100 x 4.6mm x 5µmSLPFPP100ID46-5UM
  1Selectra PFPP 150 x 2.1mm x 3µmSLPFPP150ID21-3UM
  1Selectra PFPP 150 x 2.1mm x 5µmSLPFPP150ID21-5UM
  1Selectra PFPP 150 x 4.6mm x 3µmSLPFPP150ID46-3UM
  1Selectra PFPP 150 x 4.6mm x 5µmSLPFPP150ID46-5UM
  1Selectra PFPP 250 x 4.6mm x 5µmSLPFPP250ID46-5UM
  2Selectra PFPP 3µm Guard Cartridges (2)SLPFPPGDC46-3UM
  2Selectra PFPP 3µm Guard Cartridges (2) SLPFPPGDC20-3UM
  1Selectra PFPP 50 x 2.1mm x 1.8µmSLPFPP50ID21-18UM
  1Selectra PFPP 50 x 2.1mm x 3µmSLPFPP50ID21-3UM
  1Selectra PFPP 50 x 2.1mm x 5µmSLPFPP50ID21-5UM
  1Selectra PFPP 50 x 4.6mm x 1.8µmSLPFPP50ID46-18UM
  1Selectra PFPP 50 x 4.6mm x 3µmSLPFPP50ID46-3UM
  1Selectra PFPP 50 x 4.6mm x 5µmSLPFPP50ID46-5UM
  2Selectra PFPP 5µm Guard Cartridges (2)SLPFPPGDC46-5UM
  2Selectra PFPP 5µm Guard Cartridges (2)SLPFPPGDC20-5UM
  سبد خرید
  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
  ورود به سایت