کچرز QuEChERS

ویژگی های محصول:

  این فروشگاه از معتبرترین برند ها و بهترین محصولات بازار استفاده میکند.

  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

  Our QuEChERS powders now come in these convenient pouches

  UnitsDescriptionPart Number
  50QuEChERS 100mgPSA/100mg C18 (Mylar Only)ECQU009-MP
  50QuEChERS 10g NaCl (Mylar Only)ECQU010-MP
  50QuEChERS 10g Sodium Sulfate (Mylar Only)ECQU014-MP
  50QuEChERS 15g NaCl (Mylar Only)ECQU011-MP
  50QuEChERS 15g Sodium Sulfate (Mylar Only)ECQU013-MP
  50QuEChERS 1g MgSO4/1.5g NaCl/1g Sodium Acetate (Mylar Only)ECQU005-MP
  50QuEChERS 20g NaCl (Mylar Only)ECQU012-MP
  QuEChERS 4g MgSO4/1g Muffled NaCl, Mylar PackECMSSCM-MP
  50QuEChERS 4g Sodium Sulfate/1g NaCl/500mg Na2Cit/1g Na3Cit (Mylar Only)ECQU004-MP
  50QuEChERS 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg C18 & 50mg Carbon (Mylar Pouch)ECQU006-MP
  QuEChERS 900mg MgSO4/300mg PSA/150mg CEC18, Mylar PouchECMPSC18-MP
  50QuEChERS Original Extraction – Mylar Pouch (800 mg MgSO4-200 mg NaCl)ECQUUS11-MP
  50QuEChERS AOAC Extraction – Mylar Pouch (1400 mg MgSO4-3000 mg Sodium Acetate)ECQUEUS1-MP
  50QuEChERS AOAC Extraction – Mylar Pouch (6000 mg Granular MgSO4-1500 mg Sodium Acetate)ECGMSSA-MP
  50QuEChERS AOAC Extraction – Mylar Pouch (6000 mg MgSO4-1500 mg Sodium Acetate)ECMSSA-MP
  50QuEChERS dSPE – Mylar Pouch (900 mg MgSO4-150 mg PSA-150 mg C18)ECQUEU315-MP
  50QuEChERS European Extraction – Mylar Pouch (4000 mg MgSO4 + 1000 mg NaCl +500 mg Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate + 1000 mg Sodium Citrate Tribasic Dihydrate)ECGQUEU7-MP
  50QuEChERS European QuEChERS Method EN 15662 – Mylar pouch (6000 mg MgSO4 + 1500 mg NaCl + 750 mg Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate + 1500 mg Sodium Citrate Tribasic Dihydrate)EUMIV-MP
  50QuEChERS European QuEChERS Method EN 15662 – Mylar pouch (4000 mg MgSO4 + 1000 mg NaCl + 500 mg Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate + 1000 mg Sodium Citrate Tribasic Dihydrate)ECQUEU7-MP
  50QuEChERS Extraction – 15mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (900 mg MgSO4+ 300 mg PSA+ 150 mg ChloroFiltr)ECMPSGG15CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 15mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 150 mg GCB)ECMPSCB15CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 15mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (900 mg MgSO4+ 150 mg PSA)ECMPS15CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 15mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (1200 mg MgSO4)ECQUME115CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 15mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (200 mg PSA)ECQUME215CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 50mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (6000 mg MgSO4 + 1500 mg NaCl + 750 mg Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate + 1500 mg Sodium Citrate Tribasic Dihydrate)EUMIV50CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 50mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (4000 mg MgSO4 + 1000 mg NaCl)ECMSSC50CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 50mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (6000 mg MgSO4 + 1500 mg NaCl)ECMSSC50CTFS-MP
  50QuEChERS Extraction – 50mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (4000 mg MgSO4 + 1000 mg Sodium Acetate)EC4MSSA50CT-MP
  50QuEChERS Extraction – 50mL Centrifuge Tube + Mylar Pouch (6000 mg MgSO4 + 1500 mg Sodium Acetate)ECMSSA50CT-MP
  50QuEChERS Extraction – Centrifuge Tube + Mylar Pouch (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA)ECMS12CPSA415CT-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (4000 mg Ammonium Sulfate)ECAS-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (1500 mg MgSO4-500 mg C18)ECMSC18-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (1000 mg MgSO4-1500 mg NaCl-1000 mg Sodium Acetate)ECMSSCSA-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (1200 mg MgSO4-400 mg PSA-400 mg C18)CUMPSC182-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (150 mg MgSO4-50 mg PSA-50 mg GCB-50 mg C18)ECQUEU12-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (900 mg MgSO4-300 mg PSA-150 mg GCB)ECMPSCB-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (900 mg MgSO4-150 mg PSA-15 mg GCB)ECQUEU5-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (750 mg MgSO4-125 mg PSA-12.5 GCB)ECQU001-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (750 mg MgSO4-125 mg PSA-37.5 mg GCB)ECQU002-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (900 mg MgSO4-150 mg PSA)ECMPS-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (1200 mg MgSO4-400 mg PSA)ECMS12CPSA4-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (4000 mg MgSO4-1000 mg Sodium Acetate)EC4MSSA-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (6000 mg NaCl)ECQUEUS2-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (4000 mg Sodium Sulfate-1000 mg NaCl)ECQU003-MP
  50QuEChERS Extraction – Mylar Pouch (1000 mg Sodium Sulfate)ECMSS-MP
  50QuEChERS Original Extraction – Mylar Pouch (6000 mg MgSO4-1500 mg NaCl)ECMSSCFS-MP
  50QuEChERS Original Extraction – Mylar Pouch (4000 mg MgSO4-2000 mg NaCl)ECQUUS2-MP
  50QuEChERS Original Extraction – Mylar Pouch (6000 mg MgSO4-1000 mg NaCl)EC6MSSC-MP
  50QuEChERS Original Extraction – Mylar Pouch (8000 mg MgSO4-2000 mg NaCl)ECQUVIN-MP
  50QuEChERS Original Extraction – Mylar Pouch (4000 mg MgSO4-1000 mg NaCl)ECMSSC-MP
  سبد خرید
  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
  ورود به سایت