کچرز QuEChERS dSPE

ویژگی های محصول:

  این فروشگاه از معتبرترین برند ها و بهترین محصولات بازار استفاده میکند.

  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

  Dispersive Clean up – solid phase extraction

  UnitsDescriptionPart Number
  50300mg MgSO4/100mg PSA/100mg Chlorofiltr 15mL Centrifuge TubeECQUCHL415CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 12.5 mg C18 + 1.25 mg GCB)ECQUUS162CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 25 mg C18 + 2.5 mg GCB)ECQUUS152CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (50 mg MgSO4 + 25 mg C18 + 20 mg GCB)ECQUAS12CT
  50QuEChERS dSPE – 15 mL Centrifuge Tube (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18)CUMPSC1815CT2
  50QuEChERS dSPE – 15 mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 300 mg C18)ECQUAS515CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 300 mg C18 + 300 mg ChloroFiltr)ECQUCHL315CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (900 mg MgSO4 + 300 mg C18 + 300 mg ChloroFiltr)ECQUCHL215CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA +150 mg ChloroFiltr)ECMPSGG15CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 300 mg ChloroFiltr)ECQUCHL115CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (500 mg C18)ECC18515CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (300 mg DVB)ECQUAS815CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (1500 mg MgSO4 + 250 mg Aminopropyl + 75 mg GCB)ECMMDNAX25CB15CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 150 mg Aminopropyl)ECMNAX15CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (1200 mg MgSO4 + 200 mg Aminopropyl)ECMMCCNAX215CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (1500 mg MgSO4 + 250 mg Aminopropyl)ECMMDNAX2515CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (450 mg MgSO4 + 450 mg C18)ECQUEU2515CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (750 mg MgSO4 + 250 mg C18)ECQUAS315CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 150 mg C18)ECQUUS515CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (700 mg MgSO4 + 200 mg PSA + 200 mg C18 + 35 mg GCB)ECQUHK315CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 450 mg PSA + 300 mg C18 + 50 mg GCB)ECQUAS615CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 150 mg C18)ECQUEU315CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (450 mg MgSO4 + 450 mg PSA + 150 mg C18)ECQUEU2115CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 25 mg C18)ECQUEU2315CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (750 mg MgSO4 + 750 mg PSA + 250 mg C18)ECQUEU2415CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 150 mg C18)ECMPSC1815CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 15 mg GCB)ECQUEU515CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 45 mg GCB)ECQUEU615CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (712.5 mg MgSO4 + 125 mg PSA + 37.5 mg GCB)ECQUEU1415CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 150 mg GCB)ECMPSCB15CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 150 mg PSA)ECMPS15CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA)ECMS12CPSA415CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (1200 mg MgSO4 + 200 mg PSA)ECMPSA15CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (900 mg MgSO4 + 300 mg PSA)ECQUAS415CT
  50QuEChERS dSPE – 15mL Centrifuge Tube (300 mg PSA + 200 mg SSDVB)ECQUAS715CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg ChloroFiltr)CUMPSGG2CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube – Chlorofiltr (150 mg MgSO4 + 50 mg C18 + 50 mg ChloroFiltr)ECQUCHL12CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (50 mg C18 + 50 mg PSA + 25 mg GCB)ECQUUS72CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg C18 + 7.5 mg GCB)CUMSC1875CB2CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg C18)CUMC182CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 7.5 mg GCB)ECQUEU252CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7.5 mg GCB)CUMPSC1875CB2CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 50 mg GCB)ECQUEU122CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 50 mg C18)CUMPS15C18CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 25 mg C18)ECQUEU22CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18)CUMPSC18CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 2.5 mg GCB)ECQUEU32CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 7.5 mg GCB)ECQUEU42CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg GCB)CUMPSCB2CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 25 mg PSA)ECQUEU12CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA)CUMPS2CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (38 mg MgSO4 + 7 mg PSA)ECQUUS52CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (15 mg MgSO4 + 3 mg PSA)ECQUUS62CT
  100QuEChERS dSPE – 2mL Centrifuge Tube (75 mg MgSO4 + 12.5 mg PSA)ECQUUS42CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (1800 MgSO4 + 600 mg PSA + 600 mg C18 + 600 mg ChloroFiltr)ECQUCHL350CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (1800 mg MgSO4 + 600 mg C18 + 600 mg ChloroFiltr)ECQUCHL250CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (1800 mg MgSO4 + 600 mg PSA + 300 mg ChloroFiltr)ECMPSGG50CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube – ChloroFiltr (1800 mg MgSO4+ 600 mg PSA + 600 mg ChloroFiltr)ECQUCHL150CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube (500 mg C18)ECC1850CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube (1500 mg MgSO4 + 500 mg C18)ECMSC1850CT
  50QuEChERS dSPE – 50mL Centrifuge Tube (750 mg MgSO4 + 250 mg PSA)ECQUUS550CT
  100QuEChERS dSPE – Centrifuge Tube – ChloroFiltr (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 50 mg ChloroFiltr)CUMPSGGC182CT
  50QuEChERS dSPE – Centrifuge Tube – ChloroFiltr (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 50 mg ChloroFiltr)ECQUUS815CT
  50QuEChERS dSPE – 15 mL Centrifuge Tube (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18 + 400 mg GCB)ECQUUS215CT
  50QuEChERS dSPE 15mL Centrifuge Tube (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg GCB)ECQUEU1115CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg C18 + 50 mg ChloroFiltr)ECQUSF64CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg C18)ECQUSF74CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (50mg MgSO4 + 150mg PSA + 150mg C18 + 150mg Chlorofiltr)ECQUSF154CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 50 mg ChloroFiltr)ECQUSF54CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7.5 mg GCB)ECQUSF44CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18)ECQUSF24CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 2.5 mg GCB)ECQUSF34CT
  50QuEChERS SpinFiltr® dSPE – Microcentrifuge Tube – (150 mg MgSO4 + 50 mg PSA)ECQUSF14CT
  سبد خرید
  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
  ورود به سایت